Jätkusuutlikkus.

Kui räägime kohvist ja selle sektori jätkusuutlikkusest, siis peame silmas kogu tootmisahela lõikes kolme põhilist vastutusala: inimesed, planeet ja tasu.


Sotsiaalne vastutus.

Meile on oluline, et meie kohvitootjad panustaksid kohaliku ühiskonna arengusse, toetades sealses piirkonnas koolide ehitamist, haiglate loomist ja puhta vee kättesaadavuse parandamist. Õiglane palk, turvalised töötingimused ning lapstööjõu keelustamine on prioriteedid, mille osas me ei tee järelandmisi, tagades seeläbi sotsiaalselt vastutustundlik kohvitootmine. Need meetmed mitte ainult ei paranda kohvi tootvate kogukondade elutingimusi, vaid toetavad ka terve kohvisektori jätkusuutlikkust.

The Brickiga anname oma panuse, et areng liiguks vaid positiivsemas, inim- ja keskkonnasõbralikumas suunas.

Eetiline kasvatamine. 

Eetiliselt toodetud kohvi puhul kasutatakse jätkusuutlikumaid tavasid saagi haldamiseks – kohvi pesemiseks kogutakse vihmavett ning putukatatõrjeks kasutakse feromoonikaste, mitte pestitsiide; kohvitootjad väetavad oma kohvipuid komposteeritud kohviubade jääkide ja kohvikestadega, et vältida eukalüptipuude langetamist. Ühtlasi pannakse rõhku pinnase kaitsele – kohvipiirkonnad metsastatakse ja kohvipuid kultiveeritakse puude varjus. Tänu sellele säilib ökosüsteemide mitmekesisus, kohvipuud on tugevatel vihmaperioodidel kaitstud ning pinnas hoiab kuivadel aegadel pikemalt niiskust.

Õiglane tasu.

Kohviahela jätkusuutlikuna hoidmises mängib olulist rolli farmerite õiglane tasustamine. Selleks, et sektor jalule seada, tuleb alustada iseendast. Oleme kogenud, kui raske on töö kohvifarmis – see on tehniliselt keerukas ning nõuab tõelist pühendumust ja rohkelt aega. Hindame ja väärtustame farmerite tohutut pingutust, nõnda on ka meie kohvide hind kõrgem kui kommertskohvi puhul, mille ostmisel teenib see kõige raskema töö tegija vaid hädiseid sente. Anname oma panuse ärilise õigluse jaluleseadmisel kohvikasvatajate kogukonnas.Kohvisektori jätkusuutlikkus on kinni meie endi valikutes. 

Lihtne! Vaata meie e-poodi ja tutvu nende kohvitootjate lugude ja kohvidega.


E-poodi!